Pàgines

dissabte, 18 de maig de 2019

SIGNATURA DE L'ACORD

Avui a les 10h del matí s'han trobat al Casino Llagosterenc representants dels quatre partits (ERC, CUP-Alternativa, JuntsXLlagostera i PSC) que han volgut signar l'acord de no utilitzar la immigració com a arma electoral.
Recordem que SOM CATALANS, el partit que basa el seu programa en arguments racistes i xenòfobs i que els utilitza sense cap mena de pudor a la seva campanya electoral, s'ha negat a signar l'acord. I CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA ha obviat la convocatòria.

    Llagostera Solidària

divendres, 17 de maig de 2019

ACORD PER UN DEBAT RESPONSABLE

Demà a les 10h del matí, al Casino Llagosterenc, es signarà l'acord entre els partits que es presenten a les Eleccions Municipals del dia 26 d'enguany, per tal de no utilitzar el tema de la immigració com a arma electoral.
Recordem que els partits que s'han mostrat disposats a signar aquest document són: ERC, CUP-Alternativa per Llagostera, Junts per Llagostera i el PSC.

La formació racista i xenòfoba de SOM CATALANS ha rebutjat signar aquest acord i CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) ha evitat donar una resposta.

Llagostera Solidària
dimecres, 15 de maig de 2019

SOM CATALANS es nega a signar l'acord

La candidatura SOM CATALANS, que es presenta a les eleccions municipals de Llagostera, es nega a signar l'acord de no utilitzar postulats racistes i xenòfobs a la seva campanya electoral.
CIUDADANOS no ha donat resposta a aquesta qüestió i per tant seran quatre els partits polítics que signaran el document: CUP-ALTERNATIVA per Llagostera, ESQUERRA REPUBLICANA, JUNTS PER LLAGOSTERA i el PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA.


dijous, 9 de maig de 2019

ELECCIONS MUNICIPALS: Volem una campanya electoral sense racisme ni xenofòbia

LLAGOSTERA SOLIDÀRIA, s’adreça a les diferents candidatures que es presenten a les eleccions municipals del proper dia 26 de maig de 2019 a Llagostera, per proposar la signatura d’un acord que, inspirant-se en el que van signar les formacions polítiques que es van presentar a les eleccions generals del passat 28 d’abril de 2019, es comprometin a mantenir un debat responsable sobre la immigració i no defensin postulats racistes ni xenòfobs . 


El document seria el següent: 
      
  Acord per a un debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la xenofòbia

A. ANTECEDENTS.

Catalunya ha viscut en els darrers anys una transformació demogràfica i social vinculada a la immigració de gran importància. Les causes de la seva vinguda són de caràcter estructural i romandran en el futur. Com en anteriors ocasions, la immigració d’avui ha vingut per quedar-se.
La convivència i la inclusió són, doncs, la única alternativa per a poder seguir sent una societat cohesionada.
Les administracions públiques, amb la complicitat de les entitats socials, han de jugar un paper important per fer front al canvi social que ha suposat la immigració. La  inversió social i les polítiques públiques han d’estar al servei d'una societat cohesionada i la política ha de basar-se en els valors democràtics i en una ètica compartida i contribuir activament en fer-la possible.
El discurs polític, així com el seu reflex en el debat públic, no pot ser indiferent a aquest important procés de transformació social i cal que l’abordi. Entenent, però, que es tracta d’un àmbit on les percepcions i la realitat no sempre coincideixen, on el desconeixement mutu i la novetat d’alguns fenòmens, han contribuït a que tots i totes haguem estat socialitzats, sovint, amb estereotips i prejudicis que molt sovint no es corresponen amb la realitat.
El discurs polític ha de ser conscient que no és neutre, que té efectes sobre la realitat, que pot ser part del problema o pot contribuir a trobar solucions.

B. PRINCIPIS.

- Defensa dels valors democràtics. Amb aquest document, els partits sota signants expressem, en primer lloc, la defensa dels valors democràtics, de foment de la convivència i de respecte a la diversitat.
- Funció pedagògica de la política. Ens comprometem a contribuir a la comprensió de les transformacions viscudes, tant a les persones que han arribat recentment a Catalunya com a les que ja hi eren, de les causes d’aquests canvis, dels avantatges que han tingut per a la nostra societat i de com encarar la solució dels problemes que, puntualment, se’n poden derivar.

- Responsabilitat sobre els efectes del discurs polític. Som conscients de la relació causa/efecte en els missatges que emetem, incloent-hi els missatges sobre
immigració. En un àmbit on les percepcions són tan importants com els fets, els discursos tenen conseqüències, poden fer més grans els problemes que puguin sorgir o ser part de la seva solució i cal, per tant, assumir-ne la responsabilitat i ser conscients d’aquesta relació.

- Un discurs per construir una societat cohesionada. El discurs polític influeix en la construcció de l’imaginari social. Volem ser una única societat diversa i no una diversitat de societats aïllades entre si. Cal, doncs, comprometre’s en adreçar als públics diferents el mateix discurs sobre el fet migratori, sigui quin sigui el seu lloc d’origen.


C. COMPROMISOS.

Els partits sotasignats ens comprometem a:
1. Emetre missatges sobre immigració que donin eines a la ciutadania per conèixer els beneficis que la immigració, i la diversitat que comporta, han tingut i seguiran tenint per al nostre país, així com per conèixer les causes estructurals dels problemes que hagin pogut sorgir.

2. Adreçar el mateix discurs sobre immigració a tots els públics, sigui quin sigui el seu lloc d’origen.

3. Incidir en la valoració de les persones per les seves característiques individuals, i no atribuir-los comportaments associats als col·lectius amb els que són o poden ser identificats ni, a la inversa, no atribuir als col·lectius comportaments individuals.

4. Basar visions, opinions i missatges sobre la immigració en dades disponibles i contrastables i no, en percepcions subjectives ni en dades tretes de context.

5. Abordar els problemes que puguin sorgir al voltant del fet migratori amb responsabilitat, sense contribuir a incrementar-los, sinó orientant els missatges a les solucions.

6. Contextualitzar els temes analitzats, les problemàtiques abordades i les solucions proposades al marc competencial corresponent.

7. En el cas que es facin comparacions internacionals, fer-ho de forma contextualitzada i amb la finalitat de servir a un millor coneixement de la nostra societat.

8. Contribuir a socialitzar el conjunt de la població en el coneixement de les persones de diferents orígens sense estereotips ni prejudicis.

9. Evitar i denunciar els discursos que incitin el pas del racisme latent als actes de racisme. 
I finalment volem recordar que Llagostera és i ha estat sempre un poble d'acollida, des de la immigració dels anys 50, 60 i 70 provinent d'Andalusia i d'altres zones d'Espanya, fins a la immigració internacional, a partir dels anys 90. Tot això ha fet de Llagostera un poble obert, divers i acollidor, malgrat la crisi econòmica i política que ha patit aquests últims anys. 

Properament donarem la llista dels partits que es presenten a les eleccions municipals i que han pres la decisió de signar aquest acord.